ภาคเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2550 3241
82 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2548 1648
83 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2548 1799
84 องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว จ.เชียงราย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2547 1555
85 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าฯ ประจำปี 2547 1014
86 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ได้รับรางวัลพระปกเกล้าฯ ประจำปี 2547 1351
87 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2546 2100
88 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2545 2315
89 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2545 1473
90 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2545 1599