ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว 2446
2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 3904
3 เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1674
4 เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 3243
5 เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 3795
6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 4949
7 เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุข และความสมานฉันท์ 2905
8 เทศบาลเมืองพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3713
9 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 2194
10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 4018

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1