ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว 2566
2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 3993
3 เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1723
4 เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 3337
5 เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 3932
6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 5110
7 เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุข และความสมานฉันท์ 2958
8 เทศบาลเมืองพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3831
9 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 2297
10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 4452

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1