ภาคกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 6073
2 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1267
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 2465
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1903
5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1850
6 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2551 2303
7 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2550 1985
8 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2550 1653
9 เทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2547 1694
10 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น จ.นครปฐม ได้รับรางวัลพระปกเกล้าฯ ประจำปี 2547 1361

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1