ภาคเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 เทศบาลตำบลเกาะคา 3204
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1095
13 เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2428
14 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2992
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 5569
16 เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 1551
17 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2564
18 เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2884
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 803
20 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 2597