ภาคเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 4590
22 เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 2940
23 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3114
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2743
25 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4467
26 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3916
27 เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 8219
28 เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4956
29 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4715
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลงวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 1905