ภาคเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 2007
52 เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1782
53 เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1712
54 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 3202
55 องค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 2840
56 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1967
57 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 3599
58 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1844
59 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 2430
60 เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 2080