ภาคเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1699
62 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1612
63 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2551 1870
64 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2551 3205
65 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง จังหวัดพิจิตร ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2551 2735
66 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2551 2636
67 องค์การบริหารส่วนจังตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2551 2464
68 เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2551 2952
69 เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2551 3964
70 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2551 2353