ภาคเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
71 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2550 3575
72 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหมวง จังหวัดเชียงราย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2550 1658
73 เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2550 3217
74 เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2550 3345
75 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2550 1961
76 เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2550 1595
77 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2550 1775
78 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2550 5642
79 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2550 17872
80 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2550 3174