ภาคตะวันออก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2683
2 เทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2553 6315
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2314
4 เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1890
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1971
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1861
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2545 1524