ปี 2551

ผลการตัดสิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 2551


รางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2551

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


2. เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


3. เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


4. เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


5. เทศบาลตำบลกำแพง  อำเภอละงู จังหวัดสตูล


6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรПроезжая "Ирина аллегрова скачать с песней днем рождением"по живописной саутмолтонширской местности, миссис Спотсворт то и дело "Скачать видеоклип селе"возвращалась мыслями к капитану К.

Меня "Горячая жевательная резинка скачать"разобрало любопытство, ведь я "Детские сказки скачать бесплатно mp3"все время слышал эти загадочные замечания.

Именно "Книги сталкер новинки"тогда и стал он проверять ситуацию.

Боже Всемогущий, Стив ты "Скачать полные игру"спас нас!

С первыми словами Ларика его зрение "Красная книга подмосковья животные"вернулось к обычному, остались "Скачать игры на телефон говорящий кот том"только физические ощущения, которые звучали "Скачать последняя дота"и двигались в нем.

Я отправил Бандита отыскивать "Игры на двоих остров бобра"для меня жизнеописание Гленды, а также самую свежую информацию о ее последних передвижениях.